Privacy- en Cookiebeleid

Privacyverklaring

Screenhouse doet haar uiterste best om de privacy van haar bezoekers te waarborgen conform het hiertoe in de wet geformuleerde. Zo worden analytische of tracking cookies uitsluitend geplaatst na acceptatie hiervan. Screenhouse bv levert conform de ondernummer 01-45 gedeponeerde handelsvoorwaarden bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage.Daarnaast geldt het volgende voor de website www.screenhouse.nl

 

1) Toegang
Toegang tot de website is persoonlijk gebonden en de hierop aangetroffen informatie is slechts voor persoonlijk gebruik en geen commerciële doeleinden.

2) Inhoud van de website
Screenhouse bv heeft haar uiterste best gedaan om alle illustraties en afbeeldingen vrij van rechten te publiceren. Mocht er desondanks twijfels bestaan overwelke uiting dan ook kunt u zicht wenden per mail aan privacy@screenhouse.nl

3) Beheer en verantwoordelijkheid
Screenhouse bv doet haar uiterste best de website zo goed mogelijk te laten functioneren en is niet verantwoordelijk voor storingen en andere moeilijkheden die kunnen worden ondervonden. Hiertoe kan de inhoud zonder voorafgaande publicatie worden gewijzigd, de toegang worden ontzegd of de website offline worden gehaald. De beheerder kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor foutief gebruik van de website of het gebruik hiervan.

4) Persoonsgegevens
Gegevens met betrekking tot de persoon of bedrijf met wie Screenhouse bv interactie heeft zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend gebruikt voor intenties die een vlotte verwerking van opdrachten als doel hebben. Op grond van het gestelde in de wet AVG heeft eenieder het recht om deze gegevens in te zien.

5) Materiaal en Cookies
Cookies worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimaal gebruik van de website en de bezoeker is vrij deze te weigeren. Alle interacties tussen de bezoeker en de website zullen voor een duur van 2 jaren blijven bewaard, alsmede logo’s en teksten,met dien verstande dat deze uitsluitend voor het beoogde doel zullen worden gebruikt.

6) Screenhouse bv streeft naar een prettge manier van zaken doen. 

Mocht u om welke reden dan ook vragen hebben of menen een fout te ontdekken kunt u zich wenden tot Screenhouse bv per mail via site@screenhouse.nl In het geval van een conflict verwijzen wij naar de Algemene Leveringsvoorwaarden en is het Nederlands Recht van toepassing

  • Volledige verzorging van een complete kledinglijn tot aan alle soorten relatiegeschenken
  • Speciaal pakket voor de overheid samengesteld naar wens inclusief verpakking en verzending
  • Screenhouse is licentiehouder van het officiële Holland-logo en leverancier aan de overheid en ambassades over de hele wereld
  • Custom-made artikelen uit het Verre Oosten
  • Screenhouse is leverancier van de officiële Rode Kruis artikelen
  • Screenhouse is al jarenlang exclusief leverancier van de SLS Classic rally

Stuur ons een bericht